×

Sr. Business Analist

Voor één van onze klanten zoeken we een Business Analist om het team Enterprise Architecture en Product Management te versterken binnen de Directie ICT afdeling van onze klant.

Functiebeschrijving 

We zoeken naar een agile business analist, minstens experienced niveau, dit voor medewerking aan twee projecten. Een eerste opdracht bestaat uit het uittekenen van de off boarding business processen voor studenten en personeel. Een tweede opdracht gaat over het op basis van geïdentificeerde bouwblokken uitwerken van meerdere aanmeldprocessen voor studenten. Het is noodzakelijk om hierbij om te kunnen gaan met complexe processen met grote afhankelijkheden en deze processen correct te dimensioneren. Het is eveneens noodzakelijk om de processen te kunnen opdelen in enerzijds een MVP en verdere increments en anderzijds in behapbare stukjes werk die de delivery zullen sturen.  

 Competenties

  • Ervaring met het uittekenen van complexe business processen 
  • Ervaring met leiden van besprekingen en opmaken van documenten aan de hand van workshops met business stakeholders 
  • Kunnen omgaan met grote diversiteit aan business stakeholders en deze begeleiden in het onderling aligneren 
  • Het kunnen opdelen van business processen in opleverbare gehelen binnen een agile software development proces 
  • Presentatie capaciteiten 
  • Ervaring in communicatie & veranderingsbeheer 
  • Story mapping 
  • Impact mapping 

 

Do you have a question

Francine Callaerts is happy to help you on +32 (0)475 939 833 or francine.callaerts@konato.be.